Urfa 63 Haber Sizin İçin İnternet Ortamındaki Haberleri Revize Ederek Aile Bütünlüğünü Göz Önünde Bulundurup Size İvedilikle Sunar

Bu haber 25 Kasım 2016 15:50:54 Tarihinde eklenmiştir. 379 Defa Okundu.

TÜMSİAD Başkanı Sade; Şanlıurfanın Yürümeye Tahammülü Kalmadı

“Geleceğini Arayan Şanlıurfa” toplantısını değerlendiren TÜMSİAD Başkanı M.Sadık Sade, Şanlıurfa’nın yürümeye tahammülü olmadığını ve şahlanması gerektiğini söyledi. Düzenlenen toplantının birçok yönüyle Şanlıurfa’da bir ilk olduğuna dikkat çeken Başkan Sade, “Öncelikle bu toplantının düzenlenmesine emek veren ve katkı sağlayan herkese Şanlıurfa adına teşekkür ediyorum dedi.

TÜMSİAD Başkanı Sade; Şanlıurfanın Yürümeye Tahammülü Kalmadı

“Geleceğini Arayan Şanlıurfa” toplantısını değerlendiren TÜMSİAD Başkanı M.Sadık Sade, Şanlıurfa’nın yürümeye tahammülü olmadığını ve şahlanması gerektiğini söyledi. Düzenlenen toplantının birçok yönüyle Şanlıurfa’da bir ilk olduğuna dikkat çeken Başkan Sade, “Öncelikle bu toplantının düzenlenmesine emek veren ve katkı sağlayan herkese Şanlıurfa adına teşekkür ediyorum. TÜMSİAD olarak yine farklı bir organizasyon yaptık ve yine bir ilki gerçekleştirdik. Somut ve takip anahtar kelimelerimiz oldu. Somut ve çözüme yönelik olmayan hiçbir hususa değinmedik. Takibi için kendi içimizde görevler üstlendik. Bir sonraki toplantıda herkesin üstlendiği konuda hesap vereceği konusunda yani takip konusunda mutabık kaldık. Yüzlerce gündemle uğraşıp vakit öldürmedik. Az sayıda ama içi dolu önerileri masaya yatırdık ve çözüm aradık. Bizler gördük ki, birlikte hareket edince ve takip edilince işler bir şekilde çözüme kavuşturuluyor. Toplantıda aldığımız kararların kısa sürede neticeleneceğini inşallah hep birlikte göreceğiz. Yaptıklarımızı kamuoyunun da denetimine sunmak adına sonuç bildirgesini de yayınlıyoruz. Halkımız da ne yaptığımızı ve ne işlerle uğraştığımızı bilsin” dedi.

“Geleceğini Arayan Şanlıurfa” toplantısının sonuç bildirgesi ise şöyle:

1-Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Genişleme Alanları Projesi

Sorun: Şanlıurfa OSB 3. Kısımda İhale aşamasına getirilmiş Altyapı Çalışmalarının Hızlandırılması

Alınan Karar:  Mevcut Teşvik Sisteminde 6. Bölge’de yer alan Şanlıurfa’da yatırımlar büyük hız kazanmıştır. Bu kapsamda hali hazırda yer tahsisleri yapılan Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım %80 doluluk oranına ulaşmıştır. Başbakanımız Sayın Binali YILDIRIM tarafından açıklanan Cazibe Merkezi programı kapsamında da Yer alacak olan Şanlıurfa’da yatırımcıların taleplerine cevap verebilmek adına Organize Sanayi Bölgemiz tarafından çalışmaları hızla sürdürülen ve ihale aşamasına getirilmiş olan Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım altyapı ihalelerinin Merkezde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesinin takip edilmesi kararı alınmıştır. Merkezdeki takibin Milletvekillerimiz öncülüğünde tüm kurum ve kuruluşlarımızla koordineli bir şekilde yapılması kararlaştırılmıştır.

2-Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Altyapısının Güçlendirilmesi

Sorun: Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesindeki Trafo Merkezinde 100 MVA ve 50 MVA olmak üzere 2 trafo bulunmaktadır.  100’lük trafoya Şanlıurfa OSB’deki firmalar, 50’lik trafoya da bazı köy hatları bağlanmıştır. Bu kapsamda gelecek yatırımlar ile ilgili olarak ihtiyaç duyulacak ek kapasiteye karşılık vermek üzere Trafo Merkezinin Kapasitesinin arttırılması gerekmektedir.

Alınan Karar: Toplantıda yapılan değerlendirme kapsamında 100 MVA’lık ek bir trafonun Trafo merkezine en kısa sürede yedek trafo olarak bağlanması kararlaştırılmıştır. Millet Vekilimiz Sayın Mehmet AKYÜREK bu konuyu üstüne almış ve hemen toplantı mahallinde TEİAŞ Genel Müdürü ile konuyu görüşmüştür. Olumlu gerçekleşen görüşme neticesinde en kısa sürede bu trafonun getirilerek merkeze bağlanmasının takipçisi olacağını toplantıya katılan diğer milletvekillerimiz ile ifade etmişlerdir.

3-Şanlıurfa Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi Projesi

Sorun: Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde TİM ve Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) ile imzalanan protokoller kapsamında yatırımcıları hazır olan projenin hayata geçebilmesi için kaynak ve proje sahibine ihtiyaç duyulmaktadır.

Alınan Karar: Fizibilitesi daha öncesinde yapılmış ve Kalkınma Bakanlığına bir önceki Cazibe Merkezleri Destekleme Programı (CMDP) kapsamında sunulmuş olan proje, Organize Sanayi Bölgeleri mevzuatı nedeni ile OSB Sahipliğinde yapılamayacağı gerekçe gösterilerek gerçekleştirilememiştir. Bu kapsamda projenin Organize Sanayi Bölgesi, TASD ve Ajansımız tarafından tekrar revize edilmesi ve Valiliğimiz bünyesindeki YİKOB’un sahipliğinde yakında tekrar yürürlüğe gireceği öngörülen Kalkınma Bakanlığı CMDP Bünyesinde tekrar başvurulması kararlaştırılmıştır. Proje ortağı olarak yerelde Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinin olması hususu benimsenmiştir. Bu durumun mevzuata uygunluğunun araştırılması ve başvuru sonrasında da Milletvekillerimizle ve bu konuda ayrıca oluşturulacak bir heyet ile Kalkınma Bakanlığının ziyaret edilmesi kararlaştırılmıştır.

4- Mürşitpınar-OSB Demir Yolu Bağlantısı ve Lojistik Merkez Projesi

Sorun: 2011-2019 Yatırım Programı kapsamında Mürşitpınar–OSB arasındaki ilk etap projeleri tamamlanmış olan demiryolu çalışmalarının uygulama ihalesinin bir an önce gerçekleştirilmesi

Alınan Karar: Lojistik maliyetleri açısında Mürşitpınar-OSB Demiryolu yapım çalışması oldukça önemlidir. Mevcut OSB ve kurulacak Gıda İhtisas OSB’mizin tam arasından geçecek olan demiryolu ile rekabette bölgelerimiz büyük avantaj kazanacaktır. Daha önce fizibilite çalışmaları yapılan Lojistik Merkez projesinin de hayata geçirilmesi sağlanacak olup bölgenin yatırımlar için çekiciliği arttırılacaktır. Bu kapsamda Projesi tamamlanmış olan çalışmanın hayata geçirilmesi ile ilgili olarak TCDD Genel Müdürlüğünün ihale süreçlerine başlatılması ile ilgili talimatı beklenmektedir. Bu kapsamda toplantıya katılım sağlayan Milletvekillerimiz konu ile ilgili Genel Müdürlükle görüşeceklerini ve sonuç almaya çalışacaklarını ifade etmişlerdir.

 5- Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme ve Eğitim Merkezi Projesi

Sorun: Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından tüm mimari ve inşaat projeleri tamamlanmış olan projenin hayata geçirilmesi ile ilgili Kaynak ihtiyacı ve Sürdürülebilirliği ile ilgili Projenin Sahibinin belirlenmesi ihtiyacı

Alınan Karar: 2014-2020 yıllarını kapsayan IPA II dönemi başlamış bulunmaktadır. IPA II fonlarının ekonomik, sosyal ve bölgesel kalkınma alanlarındaki etkisini azami düzeye çıkarmak için tematik ve coğrafi odaklanma yaklaşımıyla fonların belirli bir kısmı öncelikli İBBS Düzey-II Bölgelerine (TRB1, TRB2, TRC2 (Şanlıurfa-Diyarbakır) ve TRC3) tahsis edilmiştir. Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından proje Avrupa Birliği tarafından uygulanacak olan bu Coğrafi Odaklanma Fonları Kapsamında değerlendirmeye sunulmuştur. Bu Ajansımız tarafından takip edilecektir. İhtiyaç duyulması halinde merkezde lobi faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Sürdürülebilirlik açısından da Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde ve girişimlerde bulunulması kararlaştırılmıştır. TÜMSİAD tarafından süreçlerin takip edilmesi kararlaştırılmıştır.

 6- Organize Sanayi Bölgesine Su Getirme Projesi

Sorun: İl Özel İdaresi döneminde başlatılmış olan projenin yarım kalmış olması

Alınan Karar: İlimiz için başta Tekstil ve Gıda gibi sektörlerin rekabet edebilirliği için önem arz eden suyun Organize Sanayi Bölgesinde ve kuruluş süreçleri devam eden Gıda İhtisas Organize Sanayi bölgesine uygun maliyetlerle sağlanması bölgeye yatırım çekmek için oldukça önem arz etmektedir. Bu kapsamda İl Özel İdaresi tarafından başlatılmış ancak yarım kalmış projenin bir an önce tamamlanması gerekmektedir. Toplantı kapsamında bu projenin devir tasfiye komisyonunda ŞUSKİ’ye devredildiği Vali Yardımcımız Sayın Uğur SEZER tarafından ifade edilmiş olup, Belediye Genel Sekreterimiz tarafından projenin bir an önce tamamlanmasına gayret edileceği ve OSB’ye verilecek suyun maliyetinin diğer Büyükşehir Belediyelerinde yer alan OSB’lerden daha düşük bir fiyatta olacağı sözü verilmiştir. Çalışmalar Heyetçe yerelde takip edilecektir.

7- Yatırımcılara Hizmet Veren Kamu Kurum ve Kuruluşlarını Personel İhtiyacı

Sorun: İlimizde yatırımcılara hizmet veren Karacadağ Kalkınma Ajansı, İŞKUR ve KOSGEB gibi kurum ve kuruluşlarımızda hizmetlerin kalitesini devam ettirebilmek adına yaşanan personel sıkıntıları

Alınan Karar: Bu konu ile ilgili olarak İŞKUR Müdürümüz ve KOSGEB Müdürümüz yaşanan sıkıntıları ve çözüm önerilerini Milletvekillerine iletmişlerdir.KOSGEB Müdürümüz özellikle bölgeye yeni başlayan uzman yardımcılarının değil de hali hazırda diğer illerde görev yapmış tecrübeli Uzmanların bölgeye kalıcı gönderilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bölgenin zorlukları nedeni ile de bu bölgelerde görev yapan kişilere bölgeyi cazip kılmak adına maaşlarda pozitif düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade etmiştir.İŞKUR Müdürümüz de Türkiye’nin en fazla proje yürüten illerin başında geldiklerini ifade etmiş ve personel konusunda oldukça sıkıntı yaşadıklarını belirtmiştir. Ek personel takviyesinin gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca atamaların siyaseten eş dost tanıdık şeklinde değil, gerçekten iş yapabilecek kişiler üzerinden olması gerektiği vurgulanmıştır.Sivil Toplum Kuruluşlarının bu konuların takipçisi olacağı kararı alınmıştır.

8- EUBA’nın Yatırım Yeri Talebi

Sorun: Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan ve iş hayatında faaliyet gösteren firmalar tarafından Avrupalı İşadamlarını da içerisinde barındırdığı Avrupa Merkezi EUBA (Avrupalı İşadamları Derneği) Organize Sanayi Bölgesinde HOSAB Projesi benzeri “EUBA Center Projesi” için yer talep etmektedir.

Alınan Karar: TÜMSİAD Şanlıurfa Şubesi koordinasyonunda EUBA’ya üye 30’a yakın Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türk İşadamı 12 Kasım 2016 tarihinde Şanlıurfa’daki yatırım fırsatlarını incelemeye gelmiştir. Kendilerinde Ticaret ve Sanayi Odasında Ajansımız Yatırım Destek Ofisi ve TKDK Koordinatörlükleri tarafından ilimizin yatırım fırsatları ile teşvikler ve yeni cazibe merkezi programları hakkında bilgiler verilmiştir. Bu kapsamda İlimize Avrupalı Türk İşadamlarını ve Avrupalı İşadamlarını çekebilmek adına EUBA Center adı altında gerçekleştirmeyi düşündükleri proje ile ilgili talep toplantıda gündem maddesi olarak değerlendirilmiştir.

Özellikle İhracat konusunda büyük işler yapabilecek bölgeyle ilgili Vali Yardımcımız Sayın Uğur Sezer konuyu TÜMSİAD ile değerlendireceklerini ve olumlu görülmesi durumunda Organize Sanayi Bölgemizin 3. Kısmında Yer Ayarlayabileceklerini ifade etmiştir. Konu TÜMSİAD tarafından takip edilecektir.

9- Finansa Erişim İle İlgili Bölge’de Yaşanan Sorunlar

Sorun: Kredi Süreçlerin Özel Bankaların Bölgemiz özelinde esnafa ve kobilere uyguladığı katı uygulamalar

Alınan Karar: Valiliğimiz koordinasyonunda özellikle kamu bankalarının Bölge Müdürlükleri ile bir toplantı gerçekleştirilmesi ve bu konuda çözüm yollarının aranması hususunda görüş benimsenmiştir.

Editör Ramazan Cengiz
Etiketler
Yorum Yap
Şanlıurfa
Şanlıurfa İmam Keskin Mahallesinde Silahlı Çatışma
Şanlıurfa İmam Keskin Mahallesinde Silahlı Çatışma
Nedeni henüz öğrenilmeyen çatışma; görgü tanıklarının ifadesine göre elinde pompalı tüfekle ateş eden bir kişi daha sonra arkadan gelen ve plakası tespit edilemeyen bir motosiklete binerek bölgeden uzaklaştı Olayda kurşunların hedefi olan 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa Belediyesi Çöpten Elektrik Üretiyor
Şanlıurfa Belediyesi Çöpten Elektrik Üretiyor
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği proje ile çöp toplama tesisinde ortaya çıkan metan gazı ile yaklaşık 40 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak enerji üretiliyor.
Halfeti Belediyesine Vekaleten Kaymakam Atandı
Halfeti Belediyesine Vekaleten Kaymakam Atandı
Aralığın başlarında önce göz altına alınan ardından tutuklanarak ceza evine gönderilen Halfeti belediye başkanı Mustafa Bayram'ın yerine vekaleten kaymakam Şeref Albayrak görevlendirildi
Şanlıurfa'da Siyer Sınavı Başvuruları İçin Stant Açıldı
Şanlıurfa'da Siyer Sınavı Başvuruları İçin Stant Açıldı
Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından yapılması planlanan Siyer Sınavı için Şanlıurfa Harran Üniversitesi Erdemli Gençlik Kulübü Stant açarak başvuruları kabul etti.
Urfa'da Kaçak Sigara Operasyonu
Urfa'da Kaçak Sigara Operasyonu
Şanlıurfa'da bir ihbarı değerlendiren polis bir akaryakıt tankerini durdurdu tankerde yapılan aramada 42 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Hukuk ve Adalet Bir Gün Herkese Lazım Olur
Hukuk ve Adalet Bir Gün Herkese Lazım Olur
HDP Şanlıurfa milletvekili Osman Baydemir mecliste Dilek Öcalan ile birlikte yaptığı basın toplantısında "adalet bir gün mutlaka ama mutlaka her kese lazım olacak" diye konuştu.
Birecik'te Düzenlenen Sempozyumda Çocuk İstismarı Konuşuldu
Birecik'te Düzenlenen Sempozyumda Çocuk İstismarı Konuşuldu
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Düzenlenen sempozyuma çok sayıda akademisyen uzman ve vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.
Harran Üniversitesi Sektörün En iyilerini Bir Araya Getirdi
Harran Üniversitesi Sektörün En iyilerini Bir Araya Getirdi
Bir panel düzenleyen Harran Üniversitesi sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Otel Lokanta ve İkram hizmetleri bölümü söz konusu hizmet sektöründe gerek aşçı gerek salon personeli olsun sektörün en iyilerini bir araya getirerek bir panel düzenledi.
Urfa'da Buz Kaplı Göle Düşen İki Kişi Öldü
Urfa'da Buz Kaplı Göle Düşen İki Kişi Öldü
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde avlanmaya giden 2 kardeş düştükleri buz kaplı gölette donarak hayatını kaybetti.
Urfa'da Kafe Çalışanları Temizlik Elemanını Darp Etti
Urfa'da Kafe Çalışanları Temizlik Elemanını Darp Etti
Şanlıurfa merkez Haliliye ilçesinde bulunan Ahmet Bahçıvan İş Merkezinde Haliliye Belediyesi temizlik personeli Ali Şiltak'ı kafenin önündeki çöpleri toplamadığı gerekçesiyle Sopalarla dövdüler.
Şanlıurfa'da Hayvan Yetiştiriciliği Teşvik edilmeli
Şanlıurfa'da Hayvan Yetiştiriciliği Teşvik edilmeli
Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, bölgede neredeyse bitme noktasına gelen hayvancılığın teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.
Viranşehir'de Bir Pikap Kundaklandı
Viranşehir'de Bir Pikap Kundaklandı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde park halinde olan bir pikap kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi.